Правила за използване на сапани без опасност за живота